USŁUGA Czas trwania min Cena
PLN

LOGOPEDA

Diagnoza logopedyczna 60 - 120 120-200
Terapia logopedyczna 30 - 60 50 - 80
Przesiewowe testy logopedyczne - 100-200*

PSYCHOLOG

Konsultacja psychologiczna 60 - 120 100 - 180
Terapia psychologiczna 50 80
Testy psychologiczne 60 150 - 250
Testy inteligencji ok. 120 250
Trening kontroli złości - zajęcia indywidualne 60 80
Psychoterapia indywidualna  60 100
Psychoterapia małżeńska 60 - 90 120
Psychoterapia rodzinna 90 120

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza Integracji Sensorycznej 60 -120 250
Terapia Integracji Sensorycznej 50 80

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Przesiewowe badanie zagrożenia dysleksją (3-6 lat)

Badanie psychologiczne + badanie pedagogiczne (wydanie opinii 50 zł)

15 - 30
-
30
350

Badanie dojrzałości szkolnej (badanie psychologiczne + badanie pedagogiczne + wydanie opinii 50 zł)

- 350

METODA WARNKEGO

Diagnoza - wywiad, badanie, diagnoza opisowa 60-90 120
Sesja treningowa  60 80

Pakiet półroczny (24 sesji treningowych - do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia treningu)**
Oszczędzasz 160 zł!

- 1760
Wypożyczenie Brain-Boya miesiąc 100
Zakup Brain-Boya - 900-1000***
Spóźnienie na terapię nie powoduje jej przedłużenia.     

* cena i czas trwania uzależniony od liczby dzieci

** Okres treningu nie ulega przedłużeniu - za niewykorzystane treningi nie zwracamy kosztów.

   

*** zakup sprzętu w firmie BioMed we Wrocławiu