Dysleksja oznacza zaburzenia, których główną właściwością jest wyraźne zaburzenie rozwoju zdolności czytania i poprawnej pisowni, których nie można wyjaśnić:

- ogólnym upośledzeniem umysłowym lub

- nieodpowiednią opieką pedagogiczną. 

Badania naukowe wskazują, że przyczyną dysleksji są deficyty automatyzacji, które dotyczą procesu przetwarzania, w ośrodkowym układzie nerwowym, bodźców wzrokowych i słuchowych.

Gdy automatyzacja nie jest prawidłowa, osoby cierpiące z powodu tych deficytów zaczynają stosować strategie kompensacyjne. Takie działania pochłaniają mnóstwo energii. W rezultacie większość dzieci z problemami w uczeniu się jest całkowicie wyczerpana na długo przedtem, zanim się skończy dzień szkolny. Większość energii jest zużywana na niepotrzebną kompensację.