Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie potrafi wypowiedzieć sylab oraz pojedynczych słów lub nie rozumie wydawanych przez Ciebie prostych poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp.
 • między 2 a 3 rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania,
 • w wieku 3 lat nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
 • między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
 • między 6 a 7 rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca,
a także gdy, Twoje dziecko niezależnie od wieku:
 • nawykowo oddycha buzią, ślini się,
 • nie potrafi prawidłowo połykać,
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
 • ma wadę zgryzu,
 • asymetrycznie ustawia wargi,

NIEZWŁOCZNIE UDAJ SIĘ DO LOGOPEDY!

DOROSŁY PACJENT U LOGOPEDY

 • jeśli jesteś po przebytym udarze, wylewie, urazie czaszki - cierpisz na afazję,
 • jeśli jesteś przed lub po zabiegu laryngektomii, czyli usunięcia krtani i chcesz nauczyć się mowy przełykowej
 • jeśli czujesz, że twoja mowa nie jest poprawna i chcesz ją zmienić.
 

PRZYJDŹ … POMOGĘ!