Terapia ustno –  motoryczna /OPT/ Sary Rosenfeld Johnson z Talk Tools przeznaczona jest dla pacjentów z deficytami pozycji oralnej w relacji do zaburzeń mowy lub/i karmienia. W związku z:

 • ograniczoną ruchomością
 • ograniczoną sprawnością
 • ograniczoną precyzją
 • ograniczoną wytrzymałością
 • odtwarzaniem ruchu
 • naśladowaniem słuchowym

 

METODA ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE M.IN. U OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA, MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM, NIESPRAWNOŚCIAMI W OBRĘBIE APARATU ARTYKULACYJNEGO, ZABURZONYMI FUNKCJAMI POŁYKOWYMI I POKARMOWYMI.

 

Metoda OTP bazuje na zasadzie, że terapia przynosi efekty, kiedy zaczyna się od podstaw. Za przykład może nam posłużyć piramida stworzona przez akrobatów. Nawet jeśli najlepszy akrobata znajduje się na samej górze piramidy nie odniesie sukcesu, jeśli jego koledzy na samym dole nie będą w pełni formy. Piramida zawali się.

Według OPT na samym dole piramidy, czyli pierwszy rząd kul, znajdują się takie funkcje jak:

 • oddychanie
 • fonacja
 • rezonans w mowie

Kolejne trzy rzędy kul przeznaczone są na artykulację, której bazę stanowi żuchwa, następnie wargi, a na samym szczycie język.

 

Reasumując – mowa wymaga usprawnienia wszystkich powyżej opisanych funkcji:

 • Świadomość struktur ustno – twarzowych
 • Ułożenie – odpowiednie umiejscowienie narządów
 • Odpowiednia siła/pamięć mięśniowa – umiejętność odtworzenia dźwięku i budowania pamięci dźwiękowej
 • Porodukcja dźwiękowa

 

Więcej informacji na http://www.talktools.com/therapists/

..