Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę, która wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykorzystuje twórczość w celach leczniczych. Daje możliwość symbolicznego wyrażania trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach. Obejmuje działania nie tylko terapeutyczne, ale również rozwojowe i relaksacyjne pogłębiające samoświadomość.

Arteterapia w wyniku twórczego procesu pozwala na uwolnienie i odreagowanie emocji, zmniejszenie napięcia, zwiększenie poziomu samowiedzy i akceptacji siebie, zrozumienie własnych potrzeb, uzewnętrznienie własnych przeżyć i odczuć, pobudzenie i rozwijanie własnej kreatywności, relaksację i odpoczynek.

Arteterapia obejmuje wiele form wykorzystując rysunek, malarstwo, rzeźbę, grafikę, taniec i ruch, muzykę i śpiew, formy dramatu oraz książki i publikacje literackie.

Arteterapia pozwala rozwiązywać problemy i podnosić jakość życia.