Interwencja kryzysowa jest doraźną, krótkoterminową formą pomocy psychologicznej, mającą na celu przywrócenie równowagi osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Polega ona zapewnieniu wsparcia emocjonalnego oraz poczucia bezpieczeństwa.

Interwencja kryzysowa jest pomocą dla osób doświadczających:

  • kryzysów związanych ze śmiercią bliskich osób
  • kryzysów związanych z chorobą, niepełnosprawnością
  • kryzysów w sytuacjach przemocy
  • kryzysów rodzinnych
  • kryzysów sytuacyjnych – wypadki, katastrofy
  • kryzysów egzystencjalnych, tożsamości
  • kryzysów związanych ze zmianami życiowymi

                                                                                                                                           

Podstawową ideą interwencji kryzysowej jest założenie, że kryzys emocjonalny może stać się udziałem każdego z nas. Zachowanie w kryzysie jest normalną reakcją na sytuację krytyczną, która przekroczyła możliwości adaptacyjne osoby. Interwencja kryzysowa ma na celu udzielenie natychmiastowej pomocy w tej sytuacji.