• osoby zmagające się z trudnościami w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym,
  • osoby doświadczające sytuacji kryzysowych,
  • rodzice dzieci z problemami wychowawczymi,
  • rodzice dzieci z deficytami rozwojowymi,
  • dzieci i młodzież borykające się z trudnościami w szkole (zarówno w nauce, jak i w relacjach z rówieśnikami),
  • młodzież przejawiająca trudności związane z okresem dojrzewania i poszukiwaniem własnej tożsamości.