W terapii behawioralnej (inaczej zwanej Stosowaną Analizą Zachowania) bazuje się na modyfikacji zachowań w oparciu o prawa uczenia się. Podstawą terapii są zachowania, ich przyczyny i konsekwencje.

W drodze obserwacji zachowanie jest mierzone i opisywane, by następnie za pomocą różnych technik móc je zmieniać. Tym samym można:

- modyfikować zachowania

- kształtować umiejętności społeczne bądź inne umiejętności ważne w rozwoju dziecka

- redukować zachowania niepożądane

- generalizować nabyte umiejętności, by umieć wykorzystywać je w innych sytuacjach

- wspierać rozwój dziecka.

Behawioryści uważają, że nie ma zachowania, którego nie da się nauczyć bądź oduczyć.

Terapię behawioralną wykorzystuje się m.in. w pracy z osobami z autyzmem lub zespołem Aspergera, z ADHD i trudnościami w zachowaniu, zaburzeniami mowy, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nauce.

Stosowana analiza zachowania jest metodą naukową, a liczne badania potwierdzają jej skuteczność.