Szkolenia logopeda Opole

 

Kształtowanie umiejętności społecznych małego dziecka

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

- podstawowymi założeniami podejścia behawioralnego

- procedurami nauczania umiejętności społecznych

- sposobem prowadzenia sesji treningowych

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkolni, nauczyciele młodszych klas szkolnych, pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące z małymi dziećmi, studenci, osoby zainteresowane tematem.

 

Praktyczne aspekty diagnozy logopedycznej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

- schematem diagnozy logopedycznej

- charakterystyką narzędzi diagnostycznych

- praktycznym wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych

Adresaci szkolenia: logopedzi, nauczyciele, studenci, osoby zainteresowane tematem.

 

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD) – objawy, przyczyny, diagnoza i formy terapii

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

- podstawowymi objawami i przyczynami ADHD u dzieci i dorosłych

- diagnozą i formami terapii

- podstawowymi założeniami w pracy z dzieckiem z ADHD

Adresaci szkolenia: nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, studenci, osoby zainteresowane tematem.

 

Prowadzimy również szkolenia dla rad pedagogicznych. Tematykę szkoleń dostosowujemy do potrzeb rady.