Psycholog, psychoterapeuta

“Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczmy się inaczej sobie radzić, inaczej traktujemy problemy – ich oblicze się zmienia” (V. Satir)

Psychoterapia systemowa może przyjmować formy:
Konsultacji – od jednego do trzech spotkań, służy poznaniu istoty problemu i wybraniu najlepszej formy pomocy, ustaleniu celu spotkań, oczekiwań, wyjaśnieniu wątpliwości, zasad współpracy , służy podpisaniu ewentualnego kontraktu psychoterapeutycznego
Psychoterapii indywidualnej, par, małżeńskiej bądź rodzinnej – spotkania odbywają się co tydzień bądź co dwa tygodnie, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Po ustaleniu celów pracy, obszarów wymagających zmiany przechodzi się do spotkań właściwych. Terapeuta jest osobą towarzyszącą klientowi, ciekawą historii z jaką przychodzi klient, wspierającą, zadaje pytania, wyznacza zadania do realizowania, wprowadza eksperymenty, nadaje nowe znaczenie historiom z którymi przychodzi klient. Wszystko to dzieje się po to, by doprowadzić do zmiany, która dla klienta będzie użyteczna, doprowadzi do zmniejszenia cierpienia, da mu poczucie wpływu na siebie i swoje życie

Psychoterapia jest to forma pomocy osobom dorosłym i dzieciom, które doświadczają kryzysu czy trudności w różnorodnych obszarach, albo pragną po prostu lepiej poznać , zrozumieć i rozwijać siebie…
Psychoterapia systemowa nie polega na eksplorowaniu deficytów i zaburzeń. Każdy może dokonać zmian w życiu w oparciu o swoje mocne strony, nie na gruncie tego, czego nie ma. Psychoterapia systemowa szuka źródeł zasobów w dziedzinach, w których klient sobie radzi i uczy ich używać. Terapia systemowa koncentruje się na rozwiązaniu…

Pomoc psychoterapeutyczna kierowana jest do osób dorosłych i dzieci starszych doświadczających:

  • obniżonego nastroju , lęku, niskiego poczucia własnej wartości, poczucia bezradności, zagubienia,
  • dolegliwości psychosomatycznych: bólów brzucha, głowy, nudności, zaburzeń snu, odżywiania
  • kryzysu: doświadczania sytuacji rozwodu, żałoby, wypalenia zawodowego,
  • wypadku, zmiany pracy, kryzysu związanego z przeszłością,
  • nadużywania i uzależnienia od: substancji, zachowań, relacji,
  • trudności w relacjach i komunikacji rodzinnej,
  • potrzeby rozwoju osobistego.